لوازم لیفان - پمپ ترمز لیفان 620

توضیحات و مشخصات پمپ ترمز لیفان 620

زیر قیمت بازار و ارسال فوری 09125101633
پمپ ترمز لیفان 620

نقش و عملکرد پمپ ترمز لیفان 620

سیستم ترمز خودروها از گذشته تاکنون به یک شکل بوده و فقط در میزان سرعت و قدرت و کیفیت آنها تحولاتی صورت گرفته است. در سیستم های ترمز، پمپ ترمز سبب فشردن روغن شده و آن را به تمام نقاط خودرو منتقل می نماید.

اصلی ترین قسمت خودرو، پمپ بنزین و روغن ترمز است و در کنار ترمز، پدال و بوستر مکشی قرار گرفته است. عملکرد این سیستم این گونه است که زمانی که پدال گاز را فشار می دهیم، روغن ترمز فشرده شده و سپس توسط لوله ها و سیلندرها، فشار وارده تقویت و جابجا می شود. در انتها به سیلندرها و سیستم ناظر بر هر چرخ انتقال داده می شود. باید توجه داشت که این فشار توسط سیستم های موجود در خودرو افزایش می یابد و چند برابر می شود. درنیتجه با کاهش سرعت حرکت چرخ ها و یا مقاومت وارده موجب توقف خودرو می شود.

برچسب ها :
پمپ ترمز لیفان 620,قیمت پمپ ترمز لیفان 620,خرید پمپ لیفان 620,سفارش پمپ لیفان 620